Mé služby
podívejte se
s čím vám mohu pomociIndividuální terapie, párová terapie


Je možné cítit se v životě lépe. Je možné cítit se dobře ve vztazích. Terapie může v těchto oblastech efektivně pomoci.


Psychologické poradenství a diagnostika


V mnohých konkrétních případech je možné poskytnout odbornou radu či upřesňující informace k dané problematice. Neváhejte se na mne obrátit i v rámci jednorázové poradenské konzultace.
Hypnoterapie


Hypnotický trans v rámci hypnoterapie umožňuje aktivaci procesů a vnitřních zdrojů člověka nejen k úlevě či úzdravě, ale především k tomu, aby mohl využívat maximálního potenciálu svých jedinečných možností.


Supervize individuální a týmová


Supervizní setkávání nabízím jak jednotlivcům z oblasti pomáhajících profesí a managementu, tak vedoucím týmů i celým týmům.
Koučink


Koučink je možno využít jako metodu pro rozvoj a dosažení cílů – jak osobních, tak profesních.


Práce s reflektujícím týmem v terapii


Více pohledů bývá lepší než jeden. Konzultace s klientem se navíc účastní tým dvou až tří psychoterapeutů, kteří si v určitých fázích konzultace s klientem vymění roli, vedou spolu konverzaci nad tématem klienta, které klient naslouchá ke svému užitku.
Přednášky, kurzy, workshopy a školení


Velmi ráda přednáším o tématech z oblasti psychologie, psychoterapie, osobního i profesního rozvoje. Je možné se dohodnout na specifickém kurzu či školení dle konkrétních potřeb Vaší organizace.


Rozvojové pobyty – pro individuální klientelu i týmy


Organizujeme rozvojové pobyty pro soukromou i firemní klientelu, pro jednotlivce i pro týmy. Pobyty jsou řešeny na míru dle předchozí dohody s klientem.
Konzultace
také online


V případě potřeby je možné se dohodnout na konzultacích online.