O mně,
mém vzdělání a přístupu

 

Mgr. Alexandra Schneider Hrouzková, Ph.D.


 • jsem psycholožka a psychoterapeutka
 • věnuji se zejména individuální terapii, párové terapii, hypnoterapii
 • pro firemní klientelu realizuji přednášky, kurzy, workshopy, supervizi – individuální a týmovou, koučink
 • externě spolupracuji na výuce s katedrou psychologie FFUK

Vzdělání a výcviky


 • jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • doktorské studium (katedra psychologie FFUK)
 • psychoterapeutický výcvik Hermés Solutions Training pod institutem Hermés Praha (výcvik v hypnoterapii a systemickém přístupu zaměřeném na řešení schválen ČPS ČLS JEP)
 • navazující výcvik v systemické supervizi a koučování pro pomáhající profesionály, institut Hermés, Praha
 • výcvik v somatickém koučování pod Českým institutem biosyntézy
 • výcvik v Motivačních rozhovorech
 • 200 hod. výcviková sebezkušenost v individuální psychoanalýze pod ČPS

Členství ve společnostech

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychoterapeutická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, Česká asociace pro psychoterapii ČAP.